Čovek koji je Nemcima rekao da nemaju pojma

2009 godine pet saveznih državnih tužilaca Savezne republike Nemačke došlo je u Beograd povodom istrage koja se vodi kod njih o operaciji "DUNAV" i likvidaciji ustaškog teroriste Stjepana Djurekovića.U okviru te istrage u svojstvu svedoka saslušan je i Božidar Spasić koji je u vreme likvidacije ovog teroriste bio Glavni inspektor u Saveznoj službi bezbednosti.
Ovde dajemo ceo tekst zapisnika sa saslušanje Božidara Spasića.

Upozoravamo na stranu 9. ovog zapisnika gde pri dnu izjave Božidar Spasić pita sudiju da li može na pitanje nemačkih tužilaca da odgovori na nemačkom jeziku.Sudija odobrava i B.Spasić kaže: TO ŠTO PRIČATE JE OBIČNO S C H E I S S E

- 15.03.2014.

Komentari

slovenec 25.08.2015.

bravo Božo

No commenting allowed at this time.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti