Enigma Stanišić

Sa druge strane, Božidar Spasić, nekadašnji operativac i funkcioner Službe državne bezbednosti SFR Jugoslavije, sumnja da bi ruska obaveštajna služba ikada uputila dopis Tribunalu za Jovicu Stanišića:

„S obzirom na činjenicu da Stanišić nije bio u kontaktu sa ruskom obaveštajnom službom nego sam sa Primakovim, koje je navodno bio veza njegova s Amerikancima. Ne treba zaboraviti da je osnovni nosilac ovog čitavog posla u vezi Jovice Stanišića bila američka obaveštajna služba CIA, da je ona definitivno u svom dopisu Haškom tribunalu priznala da je radio za nju. I verovatno da bi CIA smanjila tenziju bombe koju je napravila jer je priznala da je bio u pitanju njen agent, sada se traži da i od susednih ili njoj bliskih službi dođu dopisi.“

Ljudi iz bezbednosnih struktura u Srbiji tvrde da u trenutku dolaska Jovice Stanišića na čelo Državne bezbednosti, krajem 1991., saradnja te službe sa drugim službama jednostavno nije postojala. Kako kaže Mijatović, Stanišić je početkom 1992. počeo da uspostavlja prve kontakte, a kasnijih godina pod njegovim voćstvom državna bezbednost je, pored kontakata sa ruskom, uspostavila i kvalitetne odnose s obaveštajnim službama Kine i Francuske:

„Kad su u pitanju svi ti kontakti, te sve saradnje sa stranim službama, vođeni ne samo na najvišem nivou, posle tih susreta šefova razrađivali su se segmenti saradnje sa stranim službama i mi smo imali kontakte i, kako mi to kažemo, na nižim nivoima. Znači nije tako ta saradnja kako se piše u tom pismu koje je CIA dala tamo. Saradnje se ne odvijaju na nivou pojedinaca nego na nivou ljudi koji rukovode i ekspertskih grupa koje tu saradnju prate.“

Ali Božidar Spasić veruje da su ti kontakti bili mnogo bliži i kompleksniji, zbog čega je CIA i odlučila da pošalje pismo podrške za Stanišića:

„To je osnovno pravilo da svaka služba pokušava da na odgovarajući način zaštiti svog agenta kada on zapadne u nevolje, a očito da se ove nevolje približavaju Jovici Stranišiću jer su, koliko ja vidim, u Hagu ubrzana sad ta suđenja i verovatno da i njega čeka taj proces. Ja sam kao obavešatajac imao kontakte s određenim ljudima i u inostranstvu i u našoj zemlji. Par puta su ti ljudi dolazili u veoma velike nevolje i tada bih na nivou službe isposlovao da od mog šefa Službe državne bezbednosti dobijem jedan dopis, koji bih naznačavao kao službena tajna, i nosio, recimo, kod tužioca i kod sudija da bih predstavio i rekao: ’Taj čovek ima određenih zasluga za zemlju, radio je neke poslove, pa molimo da budete blaži prema njemu ili bar da imate neki lakši tretman, da ga ne držite u zatvoru.’“

Radio Slobodna Evropa - 15.03.2009.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti