Intervju na temu pronađenog oružja na ulicama Beograda

Intervju za RADIO SLOBODNA EVROPA novinaru Zoranu Glavonjiću na temu pronađenog oružja na ulicama Beograda.

Radio Slobodna Evropa - 17.09.2008.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti