Izjava za Radio Beograd na temu pljačke milion dolara u Beogradu

Božidar Spasić dao izjavu za RTS - Radio Beograd 1, novinarka Ida Maričić, tema - pljačka milion dolara u Beogradu.

Radio Beograd 1 - 12.03.2011.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti