Izvolite, gospodo, ko god hoće!

Bivši inspektor Boža Spasić kaže da je bilo i situacija kada klijent narede prostitutki da zadovolji i njegovo obezbeđenje.

- Obično se to dešava kada nije zadovoljan uslugom ili je izuzetno bahat. Onda on kaže momcima iz obezbeđenje: „Izvolite gospodo, ko god hoće." A ona, nesretnica, mora da ćuti jer slede batine. Čuvena je i pretnja: „Mi smo sve slikali", posle čega slede teške ucene.

List Press - 19.07.2011.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti