Legija sam popravljao bravu u CZ!

Boža Spasić, bivši službenik DB-a, uveren je da je Legija štapine nabavio u samom zatvoru.
- Legija je to nabavio nekim „pacovskim kanalima“, od nekog zatvorenika. Isto tako je došao i do kopije pištolja koji je ranije pronađen kod njega. Štapine mu je dostavio neko iz bivše jedinice, koja je koristila pištolje u obliku olovki i slično oružje. Bivši članovi JSO su oružje sklonili na sigurno, a našli su način i kako da ga doture nekadašnjem komandantu - kaže Spasić, napominjući da Ulemek nije na taj način mogao da pobegne, ali i da nema zatvorenika koji ne sanja o bekstvu.

List ALO - 17.09.2010.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti