Makedonskata lustracija – žrtva na kosovskite izbori

Lustracijata vo Makedonija zaigra i na Kosovo. Otkako partijata na kosovskiot premier Hašim Tači, preku odredeni makedonski mediumi vleze vo kampanja za odbrana na ličnostite čii iminja bea kompromitirani so objavuvanje dosieja za nivna navodna sorabotka so jugoslovenskata tajna policija, liderot na DPA, mu piša katilj-ferman na najglasniot, pretsedatelot na kosovskoto sobranie, Jakup Krasniќi.

„Koga ja zboruvavte vistinata, koga čovekot što go sega go branite, go izbrkavte od Generalštabot na OVK ili sega koga zastanavte zad nego?“, prašuva vo otvorenoto pismo, liderot na DPA, Menduh Tači.

Od partijata na Tači ne se iznenadeni nitu od kosovskite reakcii nitu od odlukata na Upravata za bezbednost i kontrarazuznavanje, da gi proglasi za fabrikacija i plagijat dosiejata „Mama“ i „Vujko“.

Edna grupa otpadoci, marksisti-leninisti i DBK na Makedonija sinhronizirani i dobro koordinirani izleguva vo odbrana na predavstvoto, vo odbrana na sramot i na kriminalot što go napravile sorabotnicite na SDB na Jugosloavija, podocna SDB na Srbija. Vie, Ibar Mama, Strelec, Vujko i marksisti-leninisti što mu pripaѓavte na edno dviženje što nema adresa, ste ne izlažale. Vie imate edna adresa, toa e SDB vo Belgrad kaj Božidar Spasiќ, izjavi Imer Aliu od DPA.

Tokmu ovoj poranešniot inspektor na sojuznata služba za državna bezbednost koj vo izjava što ja emituvaše ALFA tvrdeše deka bil na vrska so sorabotnikot so psevodnim „Ibar“, posočuva deka dosiejata vo Skopje stignale od Priština.

„Jas, ednostavno, ako me prašuvate kako ekspert koj so toa se zanimava, lično, vednaš da Vi kažam, eve eksluzivno za Vašata televizija - Tie dokumenti možea da dojdat vo Makedonija samo od Kosovo. I tuka treba da se bara. E, sega e prašanje kakvi se tie sudiri što postojat vo albanskata populacija. Vo Kosovo podnese ostavka pretsedatelot, Vladata e vo kriza i odednaš se pojavuva napad vrz nekoj tamu pratenici-Albanci vo Makedonija. Spored toa, toj albanski korpus očigledno deka nešto se mesti. Mislam deka dokumentite,sigurno se dojdeni od Kosovo, veli Spasiќ“.

Vo procedura pred Komisijata za lustracija, od dvorskite dosieja, za proverka ostana ušte poslednoto, ona za sorabotnikot „Ibar“.

Pretsedatelot na Komisijata, advokatot od Bitola, Tome Adžiev, bez da dobie bilo kakvo izvestuvanje od nadležnite organi, vo intervju za denešno „Vreme“ izleguvajќi nadvor od svoite ingerencii izjavuva deka dosieto „Ibar“ ne gi ispolnuva standardite.

Istata formulacija ja upotrebi i Upravata za bezbednost i kontrarazuznavanje vo aktot so koj ja ospori verodostojnosta na dosiejata „Mama“ i „Vujko“

Makedonska ALFA TV - 29.10.2010.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti