Mišljenje o otvaranju tajnih dosijea

Bivši funkcioner Jugoslovenske službe Državne bezbednosti - Jedina posledica otvaranja arhiva, po mom mišljenju, biće bulumenta pisaca memoara i ljudi koji će se predstavljati kao žrtve režima. Po mom iskustvu, oni koji su se zaista borili protiv režima znali su šta rade i kako će država odgovoriti na njihovu aktivnost, pa se ni tada ni sada nisu preterano uzbuđivali zbog sadržine dosijea.

List Vesti

Vesti online - 26.09.2010.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti