Nisu Srbi, već Grci

- Cilj ove akcije je bio skretanje pažnje grčkih anarhista na sebe. Ovakav napad nije bilo moguće izvesti bez dobre pripreme i osmatranja ambasade, gde je praćeno obezbeđenje i sama zgrada najmanje desetak dana, gde je neko sedeo u okolnim kafićima i pomno sve beležio. Zabrinjavajuće je da je izostala reakcija obezbeđenja ambasade prilikom napada na zgradu, ali i saradnja grčke i srpske policije u dostavljanju obaveštenja o anarhistima u svojim zemljama - kaže Božidar Spasić, bivši obaveštajac.
Prema njegovim rečima, anarhisti u Grčkoj su toliko ojačali da osim političkog krila imaju i ekonomsko koje se bavi otmicama grčkih tajkuna, biznismena i napadima na banke, i tako pribavljaju ogroman novac koji koriste za finansiranje napada. Zbog toga ih svrstavaju u rang sa najopasnijim terorističkim organizacijama, poput ETA, IRA.
- Anarhisti nikada u svojim akcijama ne prave veliku štetu, ali zato dobiju ogromnu medijsku pažnju. Posle ove akcije videćete dugi period neće biti novih akcija u Srbiji i Beogradu, ali se ne isključuje dalje delovanje u Francuskoj i Nemačkoj, gde anarhizam posebno jača - naglašava Spasić.

Glas javnosti - 27.08.2009.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti