Sa otmičarima nema šale

Vlasnik privatne detektivske agencije i bivši radnik DB-a Božidar Spasić kaže za naše novine da je Srbija poznata po sporadičnim otmicama, da su u takvlm situacijama pravila ponašanja ista, a saradnja sa otmičarima je ključna stvar.

-Osnovna praviia ponašanja prilikom otmice su da se ne pruža otpor, jer se ne zna na šta su sve otmičari spremni. Savetuje se bezuslovna saradnja sa otmičarima. To podrazumeva prihvatanje svih uslova koje otmičari postave kao i davanje taktičkih odgovora. Članovima porodica otetih se preporučuje da odmah na najbezbedniji mogući način obaveste policiju, i to ne telefonski već odlaskom u MUP, jer u policiji postoje specijalizovane ekipe koje se bave samo takvim slučajevima. Policiji je važno obezbediti sve podatke, naročito iz telefona. Mnoge otmice su se u praksi rešavale na osnovu telefonskih listinga i GPRS-a. Važan korak je pregovaranje sa otmičarima, a ukollko traže novac bitno je da im se iznos obeća, ali ne isplati u komadu. Zato je najbolje dati jedan deo novca, i tražiti dodatni rok dok se skupi ostatak. Tako se kupuje vreme, a otmičari se osećaju bezbednim - kaže Spasić i dodaje da se ništa ne sme preduzimati bez kontrole policije.

Naše novine - 19.02.2014.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti