SARAJEVO JE KAZABLANKA Bosnom vršlja najmanje 5.000 tajnih agenata

OBAVJEŠTAJNA PRIČA BOŽIDAR SPASIĆ "crna kutija" tajnih službi

Nijedan ovdašnji obavještajni sistem neće dostići standard SDB, u kojoj sam službovao. Ispred nas, izuzimajući CIA i KGB, bili su samo Mosad i Stazi

Obavještajac svjetskog kalibra povjerava Respektu svoj učinak u SDB ali i ono što nije učinio - da likvidira Tuđmana, jer mu u tom trenutku niko iz vrha SFRJ nije dao odobrenje, svi su željeli raspad zemlje zarad svoje teritorije

Kao nekadašnji funkcioner SDB godinama je bio na čelu specijalnog tima za borbu protiv ekstremne terorističke emigracije, i teško da ima takmaca među najmoćnijim službama. Izveo je oko 90 akcija na svim kontinentima kojima je obuhvaćeno nekohko hiljada pripadnika ustaško-šiptarskih terorističkih bandi. Odlikovan je u službi koja je po sposobnosti parirala, a negdje i prednjačila najjačima.

-Državna strategija tadašnje Ju-goslavije bila je da se borba pro-tiv terorizma vodi na teritoriji gdje se teroristi nalaze. Period od 79. do '90 smatra se dobom naj-uspješnijeg obavještajnog rada SDB od njenog osnivanja. U tom periodu jugoslovenska tajna policija bila je pri vrhu svjetskih tajnih policija u borbi protiv terorizma, odmah uz izraelski Mosad. Prema Spasićevom planu General, Franjo Tuđman je trebalo da bude maknut u Štutgartu, kada je sa grupom tadašnjih ideologa ustaštva držao predavanje u jednoj sportskoj hali.

-Sve je bilo spremno, i automobil bomba i ljudi... Međutim, tada dobijam informaciju da sa Tuđmanom na tom skupti govore i članovi CK Hrvatske i naprosto nisam imao od koga da dobijem odobrenje da akciju izvedem. Tada sam shvatio da zapravo svi, ali bukvalno svi, na prostoru bivše Jugoslavije žele raspad zemlje, da bi stvorili svoje teritorije. U Mostar je pred sam rat Spasić preživio atentat ustaških terorista, godinu kasnije organizovao je akciju protiv tadašnjeg ministra odbrane Slovenije, Janeza Janše. - lzvođenje perfektne akcije spriječile su grupe tadašnjeg šefa SDB Srbije, Jovice Stanišića. Priveden sam, držan u pritvoru, da bi nakon toga, i to poštom, dobio otkaz iz službe. Ipak, akcija protiv Janše dala je odličan rezultat, morao je da podnese ostavku. Iste godine Spasić je otvorio Detektivsku agenciju SIA. Sve vrijeme do 2000. nalazio se u operativnoj obradi te iste SDB kojoj je, kaže, bilo važnije šta radi Boža nego kako se raspada Srbija. 1997. objavio je javno pismo Miloševiću: da će izgubiti Kosovo ukoliko se državna politika zemlje ne uredi, a dvije godine kasnje direktno je govorio o državnom terorizmu Miloševićevih slugana i vjerovatnom učešću tih snaga u atentatu na lbarskoj magistrali. Uhapšen je po nalogu tadašnjeg ministra Vlajka Stojiljkovića... Poslije 5. oktobra posvetio se radu svoje agencije, sve do 2007. kada je zvanično otišao u penziju... Boža Spasić se smatra crnom kutijom tajnih policija na ovim prostorima, jer se jedini usudio da otvoreno i korektno govori o njihovom radu. Komentarisao je talase ubistava po srpskim ulicama, javno kritikovao ministre unutrašnjih poslova za nesposobnost... O terorizmu su ga konsultovali naj-poznatiji američki i drugi analitičari. - Nakon ratova na ovim prosto-rima, svaka bivša republika našla se pred dilemom kako skrpiti službu bezbjednosti, obavještajnu službu, kada su to bili sastavni dijelovi SDB. Imali su jedinstvenu mrežu kodiranja špijuna. U takvim dilemama svako se snašao kako je umio. Neki su tražili pomoć stranaca. Tako je Hrvatska formirala službu uz pomoć Njemačke; davali su stručne savjete, konsultante, naredili da se gro njihove špijunske mreže među ustaškom imigracijom sa boravkom u Njemačkoj preseli u Hrvatsku i zauzme vodeće pozicije. Tako su se u novoj službi našli ustaški teroristi poput Nikole Štedula, vode jedne ekstremne organizacije iz Evrope recimo Josip Perković koji je bio na čelu Bože Vukušića koji je '83. u Štutgartu ubio Jusufa Tartara jer ga je sumnjičio da radi za SDB. Osuđen u Njemačkoj na doživotni zatvor, došao je u Hrvatsku i dobio zadatak da kopa po arhivama SDB. Slovenci su, pak, očistili SDB odmah nakon sticanja nezavisnosti. U Srbiji i Cmoj Gori ništa se nije mijenjalo, sem da su jugoslovenski opredijeljeni obavještajci protjerani iz SDB. BiH je bila specifična jer se SDB već početkom 90-tih podijelila na tri službe. Zato BiH i jeste najranjiviji sistem bezbjednosti u BiH, upozorava Spasić. - Tvrdim, ne samo da svaka pora službe opslužuje političare iz svog naroda, nego se služba zloupotrebljava do te mjere da se međusobno, unutar nje, i Bošnjaci i Hrvati i Srbi špijuniraju, prisluškuju, tajno prate. Dakle, nema jedinstvenog izvještaja koji bi govorio da, recimo, obavještajna služba Turske djeluje u BiH jer bi ga minirali Bošnjaci unutar službe. Isto bi bilo i sa BIA ili hrvatskom OS. Ako je Kazablanka, bar u filmu, bila pojam da svi i svako svakog špijunira, za BiH bi se moglo reći da je i nešto više. U ovom momentu, 'dok obavljamo razgovor', više od pet hiljada agenata svih fela švrlja po BiH i skuplja čak i minorne podatke, one dostupne na vijestima. Ali, agent je agent... - Na prostom BiH, posebno u Sarajevu, Zenici i drugim većim gradovima, izuzetno je aktivna turska obavještajna služba kojom koordinira MKG, a naziv službe je MIT - Milli Istihbarat Koordinasyou Kurilu, čije je sjedište u Ankari. lma pouzdanih informacija da je u obavještajnim centrima ove službe unutar Turske boravilo nekoliko stotina aktivista i pripadnika obavještainih službi koje kontroliše muslimanska zajednica. Predmet interesovanja možemo naslutiti, ali zadatak ove agenture je što veća inkorporacija vrijednosti turskog društva u Bosni. Njihovi agenti imaju i najobičnije zadatke. Konkretno, na Sarajevo, gotovo isti uticaj na obaveštajnu situaciju ima i iranska obavještajna služba koja uglavnom koristi krajnje orijentisanti muslimansku zajednicu za prikupljanje svih vidova informacija. I za prodor preovladujuće ideologije. Da ne govorimo o interesu obavještajnih sistema Amerike, Engleza i Nijemaca.

UDBA za ustasku imigraciju Udba za 'ustašku emigraciju': Predrag Đordević, Josip Perković, Ivan Lasić, Stanko Čolak i Božidar Spasić (D). Prema izvoru ove fotografija ona je nastala 1989. u beogradskom Institutu za bezbjednost prilikom proslave penzionisanja Stanka Čolaka. Prema tvrdnji pokojnog Ive Pukanića ona je snimljena u istom Institutu, ali 1986. pri odlaska u penziju Peđe Đordevića

PRIZNANJE SA ZADRŠKOM

Zamislite samo situaciju u kojoj američki predsjednik javno kaže: Naša obavještajna služba likvidirala je teroristu Osamu Bin Ladena...' A kada smo mi imali takvih akcija, osuđivani smo. Što likvidiramo. Danas to radi cio svijet, i još se time predsjednici hvale.

Ko se u BiH suprotstavija kontraobavještajnim radom? Niko! jer važi dupli obavještajni standarad: svako ko umije da prikupi i proda informaciju može da se osjeća kao riba u vodi.

POZADINA BH. ROVARENJA PO 'DOUSNICIMA'

Neke antikomunističke sile koje su sada zauzele ove prostore prave lov na vještice da bi otkrili ko je radio za UDBA-u, SDB, KOS... Da li su nekada Englezi ili Amerikanci lovili i žigosali ljude koji su radili i pomagali njihovim službama. Nisu, niti će. Kod nas je svako ko je pomagao tajnim službama žigosan kao čovjek bez morala i časti. To nije istina. Zato to objelodanjivanje liste saradnika SDB, posebno u Bosni i na Kosovu, ima cilj: kompromitaciju časnih ljudi. Nema obavještajne službe na svijetu koja nema, i neće, imati svoje saradnike. Bez saradnika nema ni službe!

Sarajevo je Kazablanka

List RESPEKT - 10.11.2012.

Komentari

Anonymous 17.06.2015.

božo najjači si i najiskreniji dođi da pomogneš nama u Hrvatskoj!

draan 30.01.2014.

zashto ne pishi sa tfoj drugar serce habip preniqi onte te voli mnogo tebe iti nije ijedan req nepishe sa njega ti znasho on volim mnogo vashu derzhavu

No commenting allowed at this time.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti