Vlada želi u potpunosti da prekine saradnju sa Hagom

Božidar Spasić dao izjavu za Radio Beograd na temu saradnje Srbije sa Hagom.

Radio Beograd - 23.12.2011.

© Božidar Spasić Dizajn Design by Eklipsa
Twitter RSS aktivnosti